Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14


Α.Ο.
ΚΥΠΑΡΙ
ΣΣΙΑΣ
Α.Ο.
ΜΙΛΤΙΑ
ΔΗΣ
Α.Σ.
ΠΑΝΘΟΥ
ΡΙΑΚΟΣ
ΑΙΑΝΤΑ
Σ
ΚΑΛ/ΤΑ
Σ
ΑΟ
ΕΡΜΗΣ
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑΣ
ΑΠΣ
ΑΡΙΣ
ΑΣ
ΔΑΝΑΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΑΡΦΑΡΩ
Ν
ΕΡΑΝΗ
ΦΙΛΙΑΤ
ΡΩΝ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑΣ
Π.Σ. Η
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑ
ΠΑΜΙΣΟ
Σ
ΜΕΣΣΗΝ
ΗΣ
ΠΑΝΑΘΗ
ΝΑΪΚΟΣ
ΚΑΛ/ΤΑ
Σ
ΠΡΑΣΙΝ
Α
ΠΟΥΛΙΑ
Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-Αναβλήθηκε5-15-0
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-0-3 α.α.0-3 α.α.
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ-2-28-010-33-1
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ3-0 α.α.-4-24-0
ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10-03-04-2-Αναβλήθηκε
ΑΠΣ ΑΡΙΣ3-0 α.α.-3-40-6
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 0-10-2-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝΑναβλήθηκε2-0-1-2Αναβλήθηκε
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 6-3-Αναβλήθηκε1-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3-0 α.α.1-62-4-
Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ Αναβλήθηκε1-33-0-
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 1-21-23-31-4-
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ7-02-01-01-2-
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ Αναβλήθηκε3-0 α.α.1-4-