Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ-14


Α.Ο.
ΚΥΠΑΡΙ
ΣΣΙΑΣ
Α.Ο.
ΜΙΛΤΙΑ
ΔΗΣ
Α.Σ.
ΠΑΝΘΟΥ
ΡΙΑΚΟΣ
ΑΙΑΝΤΑ
Σ
ΚΑΛ/ΤΑ
Σ
ΑΟ
ΕΡΜΗΣ
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑΣ
ΑΠΣ
ΑΡΙΣ
ΑΣ
ΔΑΝΑΟΣ
ΑΣΤΕΡΑ
Σ
ΑΡΦΑΡΩ
Ν
ΕΡΑΝΗ
ΦΙΛΙΑΤ
ΡΩΝ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑΣ
Π.Σ. Η
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑ
ΠΑΜΙΣΟ
Σ
ΜΕΣΣΗΝ
ΗΣ
ΠΑΝΑΘΗ
ΝΑΪΚΟΣ
ΚΑΛ/ΤΑ
Σ
ΠΡΑΣΙΝ
Α
ΠΟΥΛΙΑ
Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ-ΑναβλήθηκεΑναβλήθηκε5-11-85-01-51-3
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ3-0 α.α.-2-28-03-11-310-33-1
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ3-0 α.α.-4-24-04-17-24-1
ΑΟ ΕΡΜΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10-03-04-2-2-07-0Αναβλήθηκε5-0
ΑΠΣ ΑΡΙΣ4-13-0 α.α.3-4Αναβλήθηκε-3-40-6
ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ 3-0 α.α.0-40-100-6-2-3
ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ3-0 α.α.1-20-12-0-1-21-1Αναβλήθηκε
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 3-0 α.α.6-3Αναβλήθηκε4-1-Αναβλήθηκε1-2
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3-0 α.α.1-41-61-62-46-1-1-1
Π.Σ. Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ Αναβλήθηκε0-410-03-01-33-0-1-0
ΠΑΜΙΣΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ 3-41-21-23-31-4-1-7
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ7-00-32-01-01-2-2-1
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ Αναβλήθηκε3-0 α.α.1-40-24-48-1-