Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Α 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ο.
ΔΩΡΙΟΥ
Α.Ο.
ΑΣΠΡΟΧ
ΩΜΑ
Α.Ο.
ΜΕΘΩΝΗ
Σ
Α.Ο.
ΜΙΛΤΙΑ
ΔΗΣ
ΑΕ
ΚΥΠΑΡΙ
Σ-ΗΡΑΚ
ΛΗΣ
ΑΚΡΙΤΑ
Σ
ΚΟΡΩΝΗ
Σ
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΟ
ΦΥΤΕΙΑ
Σ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΕΤΑΛΙ
ΔΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΡΑΚΟ
ΠΙΟΥ
ΠΑΟ
ΚΑΛΟΥ
ΝΕΡΟΥ
ΠΑΠΑΦΛ
ΕΣΣΑΣ
ΧΩΡΑΣ
ΧΑΝΔΡΙ
ΝΑΪΚΟΣ
Π.Σ.
Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ -3-0 α.α.0-11-13-22-00-21-43-02-1
Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ 2-13-0 α.α.-3-11-03-23-13-02-12-4
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ3-0 α.α.0-3-0-01-31-31-22-00-32-0
ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 1-03-0 α.α.2-0-3-21-00-00-00-01-1
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 3-0 α.α.5-06-2-4-22-22-31-25-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1-00-02-50-2-0-10-30-20-22-1
ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ0-12-24-12-2-2-01-10-20-31-04-3
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 2-22-35-01-04-1-1-02-01-33-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2-06-02-11-02-0-2-10-22-1
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ2-13-0 α.α.2-03-00-34-24-40-5-3-31-3
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ3-0 α.α.3-04-03-04-03-03-1-2-05-2
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ2-03-0 α.α.0-10-02-01-10-20-2-1-0
ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ.3-0 α.α.2-40-23-31-22-02-12-01-2-