Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Α 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ


Α.Ο.
ΔΩΡΙΟΥ
Α.Ο.
ΑΣΠΡΟΧ
ΩΜΑ
Α.Ο.
ΜΕΘΩΝΗ
Σ
Α.Ο.
ΜΙΛΤΙΑ
ΔΗΣ
ΑΕ
ΚΥΠΑΡΙ
Σ-ΗΡΑΚ
ΛΗΣ
ΑΚΡΙΤΑ
Σ
ΚΟΡΩΝΗ
Σ
ΑΝΑΓΕΝ
ΝΗΣΗ
ΠΑΡΑΛΙ
ΑΣ
ΑΟ
ΦΥΤΕΙΑ
Σ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΕΤΑΛΙ
ΔΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΗ
Σ
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑΣ
ΘΥΕΛΛΑ
ΧΑΡΑΚΟ
ΠΙΟΥ
ΠΑΟ
ΚΑΛΟΥ
ΝΕΡΟΥ
ΠΑΠΑΦΛ
ΕΣΣΑΣ
ΧΩΡΑΣ
ΧΑΝΔΡΙ
ΝΑΪΚΟΣ
Π.Σ.
Α.Ο. ΔΩΡΙΟΥ -0-11-13-23-02-1
Α.Ο. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
Α.Ο. ΜΕΘΩΝΗΣ -3-23-13-02-12-4
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ3-0 α.α.0-3-0-01-30-3
ΑΕ ΚΥΠΑΡΙΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 3-0 α.α.-3-21-00-00-01-1
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 5-0-2-22-31-25-1
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 1-00-00-2-0-32-1
ΑΟ ΦΥΤΕΙΑΣ0-12-2-2-01-10-21-0
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 2-2-1-02-03-0
ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6-02-11-0-2-12-1
ΘΥΕΛΛΑ ΧΑΡΑΚΟΠΙΟΥ2-13-00-3-3-31-3
ΠΑΟ ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ4-03-04-03-03-1-
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ3-0 α.α.0-10-02-00-2-1-0
ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ.3-0 α.α.0-21-21-2-