Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2013-2014
Β΄ Κατηγορία - 2ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

<< Β΄ Κατηγορία - 1ος Όμιλος "StartPC-ΣΤΟΥΠΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Α.Ε.
ΛΟΓΓΑΣ
Α.Ο.
ΒΕΡΓΑΣ
Α.Ο.
ΜΙΛΤΙΑ
ΔΗΣ
Α.Ο.
ΠΑΤΙΣΤ
Α
ΑΙΑΝΤΑ
Σ
ΚΑΛ/ΤΑ
Σ
ΑΚΡΙΤΑ
Σ
ΚΟΡΩΝΗ
Σ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΠΕΤΑΛΙ
ΔΙΟΥ
ΑΠΣ
ΔΗΜΟΥ
ΠΑΠΑΦΛ
ΕΣΣΑ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΝΑΛΗΨ
ΗΣ
Π.Α.Ο.
ΚΑΛΛΙΘ
ΕΑΣ
ΠΑΝΑΘΗ
ΝΑΪΚΟΣ
ΚΑΛ/ΤΑ
Σ
ΠΑΝΙΩΝ
ΙΟΣ
ΚΑΛ/ΤΑ
Σ
ΠΑΠΑΦΛ
ΕΣΣΑΣ
ΧΩΡΑΣ
ΧΑΝΔΡΙ
ΝΑΪΚΟΣ
Π.Σ.
Α.Ε. ΛΟΓΓΑΣ-4-21-13-31-10-15-11-23-04-21-33-11-01-4
Α.Ο. ΒΕΡΓΑΣ5-1-0-14-11-21-32-23-32-12-33-43-15-05-1
Α.Ο. ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ2-11-1-1-31-03-11-00-01-01-13-12-11-01-0
Α.Ο. ΠΑΤΙΣΤΑ 3-22-10-0-1-00-22-11-43-12-11-00-11-11-1
ΑΙΑΝΤΑΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ1-12-31-11-0-1-23-12-34-11-13-02-11-11-0
ΑΚΡΙΤΑΣ ΚΟΡΩΝΗΣ 5-04-14-14-05-2-3-31-32-17-31-05-24-02-2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ 4-23-08-04-25-11-3-4-02-06-32-14-11-21-1
ΑΠΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 3-22-03-11-20-40-11-0-2-03-15-31-11-10-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 3-22-00-11-10-00-12-12-1-5-13-10-02-11-3
Π.Α.Ο. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ3-13-12-21-00-11-24-20-04-3-5-23-00-22-0
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ5-41-10-02-33-75-12-23-12-13-2-0-00-02-0
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΚΑΛ/ΤΑΣ4-01-02-12-01-31-22-21-00-04-31-3-4-14-2
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ ΧΩΡΑΣ3-12-25-11-14-14-10-04-12-22-04-13-1-0-3
ΧΑΝΔΡΙΝΑΪΚΟΣ Π.Σ.5-07-22-05-01-11-14-21-03-12-15-14-13-1-