Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Αποτελέσματα Περιόδου 2018-2019
Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018-2019


Α.Ε.
ΑΒΙΑΣ
Α.Ε.
ΜΑΝΗΣ
Α.Ο.
ΔΙΑΒΟΛ
ΙΤΣΙΟΥ
Α.Ο.
ΚΥΠΑΡΙ
ΣΣΙΑΣ
Α.Ο.
ΟΜΟΝΟΙ
Α
Α.Ο.
ΣΠΕΡΧΟ
ΓΕΙΑΣ
Α.Ο.
ΦΑΡΑΙ
Α.Σ.
ΑΝΔΡΟΥ
ΣΑΣ
Α.Σ.
ΠΑΝΘΟΥ
ΡΙΑΚΟΣ
ΑΠΟΛΛΩ
Ν
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ
Σ
ΜΕΛΙΓΑ
ΛΑ
ΕΡΑΝΗ
ΦΙΛΙΑΤ
ΡΩΝ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΑΝΑΛΗΨ
ΗΣ
ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ
ΚΑΛΑΜΑ
ΤΑΣ
ΤΕΛΟΣ
ΑΓΡΑΣ
ΤΣΙΚΛΗ
ΤΗΡΑΣ
ΠΥΛΟΥ
Α.Ε. ΑΒΙΑΣ -1-11-40-33-0 α.α.2-21-11-21-01-0
Α.Ε. ΜΑΝΗΣ -1-22-13-0 α.α.1-20-20-02-21-00-01-0
Α.Ο. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ 3-0-4-07-03-0 α.α.2-00-03-02-12-0
Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ5-22-00-4-2-02-23-0 α.α.1-00-11-11-1
Α.Ο. ΟΜΟΝΟΙΑ 4-0-1-10-30-51-30-11-00-20-0
Α.Ο. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ2-02-30-2-3-0 α.α.2-00-41-01-04-4
Α.Ο. ΦΑΡΑΙ0-3 α.α.0-3 α.α.-0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.0-3 α.α.
Α.Σ. ΑΝΔΡΟΥΣΑΣ 0-11-13-02-01-23-0 α.α.-0-11-22-01-1
Α.Σ. ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ3-21-04-23-0 α.α.2-3-2-23-11-22-11-2
ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4-11-00-13-12-03-0 α.α.3-1-1-16-2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΓΑΛΑ 1-11-21-13-03-0-1-02-13-10-1
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ 3-01-13-02-02-03-0 α.α.0-12-1-5-11-02-1
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 2-10-10-11-00-21-10-3-0-3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2-21-10-40-01-12-11-11-12-1-1-1
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ 1-01-21-01-02-11-01-11-1-1-1
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑΣ ΠΥΛΟΥ2-03-03-11-00-02-02-10-11-12-0-