Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ (26/8/2019 14:10)

Σύμφωνα με το ¶ρθρο 18 του ΚΑΠ (2019) οι  ομάδες όλων των επαγγελματικών και ερασιτεχνικών κατηγοριών, πανελληνίων, των τοπικών πρωταθλημάτων, όπως και πρωταθλημάτων υποδομής, σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή εφόσον ζητηθεί τις κάρτες υγείας των (αγωνιζόμενων) ποδοσφαιριστών εν ισχύ. Η κάρτα υγείας ενός ποδοσφαιριστή θα αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του ποδοσφαιριστή, θα φέρει την απαιτούμενη ιατρική θεώρηση και τη βεβαίωση ότι ο κάτοχος αυτής είναι απόλυτα υγιής και ικανός να αγωνίζεται σε αγώνες της ομάδας του. Η κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή ισχύει για ένα έτος από τη θεώρησή της, η οποία γίνεται από καρδιολόγο,εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 άρθρου 33 του Ν. 2725/99, όπως τροποποιήθηκε μετο άρθρο 16 του Ν. 4479/17 (ΦΕΚ 94Α/2017)και την υπ’ αριθμ. 386611/15976/1417/152/13-8-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Υφυπουργού Αθλητισμού και πρέπει να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Για τη νομότυπη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών σε έναν αγώνα αρκεί η προσκόμιση στο διαιτητή του της κάρτας υγείας αθλητή. Η κάρτα υγείας αθλητή εν ισχύ αποτελεί το μόνο αποδεικτικό μέσο σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων για τυχόν αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστών.Η, με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.

Ως  εκ τούτου καλούνται τα σωματεία δύναμής μας, να ενημερώσουν τους ποδοσφαιριστές τους να προβούν στην έκδοση της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ( εάν δεν έχουν ήδη εκδόσει την εν λόγω κάρτα), ώστε να μπορέσουν να αγωνιστούν στις διοργανώσεις της ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Επισημαίνουμε ότι στο πεδίο ΑΡ. ΜΗΤ ΕΠΟ αναγράφεται ο Αριθμός Δελτίου του Ποδοσφαιριστή