Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (06/12/2018 12:47)

H ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ μετά από έγγραφο της ΕΠΟ επισημαίνει ότι τα δικαιολογητικά θα πρέπει να παραδίδονται στην ΕΠΣ ηλεκτρονικά όλα   ως εξής:

 

  1. Αίτηση του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ σε μορφή word
  2. Φωτογραφία σε μορφή  jpeg
  3.  Όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σε μορφή pdf αλλά έγχρωμα.

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα

 

  1) Αίτηση του ενδιαφερομένου 
  2) Μια έγχρωμη φωτογραφία διαβατηρίου
  3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή   διαβατηρίου
  4) Φωτοτυπία διπλώματος προπονητή*
  5) Φωτοτυπία πιστοποιητικού    παρακολούθησης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων**
  6) Βεβαίωση μέλους στο σύνδεσμο προπονητών 
  7) Καταβολή παραβόλου 200 €
  8) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη
υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης [2]
(όσοι δεν έχουν ήδη αποστείλει)
 

*Εξαιρούνται οι προπονητές που παρακολούθησαν σχολή εξομοίωσης Ε.Π.Ο._
 **Αφορά όσους ολοκλήρωσαν τα μαθήματα της σχολής έως τις 31.12.2017