Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΕΠΕΙΓΟΝ. ΝΕΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ (05/10/2018 16:08)

Η ΕΠΣ Μεσσηνίας ενημερώνει τα μέλη της ότι σύμφωνα με το από 04/10/2018 έγγραφο της ΕΠΟ:

''Με βάση τη νέα ΚΥΑ του Υπουργού Αθλητισμού και του Πολιτισμού θεσπίζεται η κάρτα υγείας Αθλητή σε όλες τις ομοσπονδίες. Η ΕΠΟ προχώρησε στην έκδοση της κάρτας υγείας αθλητή, την οποία υποχρεούνται όλοι οι ποδοσφαιριστές των ΕΠΣ να εκδώσουν. Η παραπάνω κάρτα εκδίδεται μόνο κατόπιν των εξής υποχρεωτικών εξετάσεων : α) κλινική εξέταση, β) Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και γ) ηλεκτροκαρδιογράφημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ :Η κάρτα Υγείας Αθλητή θεωρείται από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Νομαρχιακών, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε με το δημόσιο ή με ΝΠΔΔ, καθώς και από ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα ή ιατρούς άλλων ειδικοτήτων που έχουν πιστοποίηση ΕΚΑΕ.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών καταγράφεται στην κάρτα υγείας, η οποία είναι υποχρεωτική και αποτελεί προυπόθεση για τη συμμετοχή στις προπονήσεις και στους αγώνες. Είναι προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται μόνο στην κατοχή του. Αυτό θα προσκομίζεται στο διαιτητή του αγώνα και θα αποτελεί βασική προυπόθεση για τη συμμετοχή του στον αγώνα.

Η κάρτα υγείας αθλητή περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία:

α)την ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο, γ) έτος γέννησης, δ) ¶θλημα, ε) Φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση- υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα και θ) βεβαίωση ότι έχει υποβληθεί στις εξετάσεις που προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση  και αναφέρονται παραπάνω.

Η εφαρμογή της κάρτας υγείας αθλητή στις προπονήσεις και στους αγώνες αρχίζει από 09/10/2018."