Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ για την ΠΟΔ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019 (01/10/2018 12:18)

Από την ΕΠΣ Μεσσηνίας ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ  ότι τα σωματεία της Α΄ και Α1 Ερασιτεχνικής κατηγορίας πρέπει να καταθέσουν  τα δικαιολογητικά τους για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης του προπονητή τους. Τα Σωματεία οφείλουν άμεσα να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά,  όπως προβλέπεται  από την Προκήρυξη του Πρωταθλήματος και από τον Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ, ώστε να αποφύγουν την παραπομπή στην Πειθαρχική Επιτροπή και την επιβολή προστίμου
Σε αντίθεση περίπτωση, όσοι προπονητές δεν κατέχουν Δελτίο Πιστοποίησης, τότε δεν έχουν δικαίωμα να καθίσουν στον πάγκο των σωματείων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών της ΕΠΟ (άρθρο 10 παρ. 2 & 3)
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή είναι τα παρακάτω:
1) Αίτηση του σωματείου
2) Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018           
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ
5) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με σωματείο, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή)
6) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
7) Καταβολή παραβόλου 75 Ευρώ στο ταμείο των ΕΠΣ
8) Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης.

  Επίσης Σωματεία που αγωνίζονται στην Β΄ και στη Γ΄ Κατηγορία, έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν προπονητή εφόσον ακολουθήσουν την παραπάνω διαδικασία και προσλάβουν Διπλωματούχο Προπονητή.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των προπονητών -για τη χορήγηση βεβαίωσης απο το ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ- θα βρίσκεται καθημερινά (ώρες 11:00-13:00) στα γραφεία της ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ο Ταμίας του Συνδέσμου κος Μπουραντώνης Σωτήριος (τηλ.6947596480).