Κωστέας
ΝΕΡΟ  ΑΝΔΑΝΙΑ
First Aid

Επισκέπτες αυτή τη στιγμή:


Ανακοίνωση

ΠΡΑΞΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (05/7/2018 14:55) ΕΠΕΙΓΟΝ!

Από την Ε.Π.Ο ανακοινώθηκε ότι  στα πλαίσια συμμόρφωσης του νέου Ευρωπαϊκού  Κανονισμού 679/2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), το «΄Εντυπο συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να συνυποβάλλεται με την αίτηση μεταβολών σε κάθε μεταβολή, πλήρως συμπληρωμένο και με γνήσιο υπογραφής.

Το Τμήμα  Μητρώου Δελτίων δεν θα εκδίδει Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας σε ποδοσφαιριστές που δεν αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την  Ε.Π.Ο και την ΕΠΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Ως εκ τούτου θα πρέπει κάθε κίνηση ποδοσφαιριστή ( ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ, ΥΠΟΣΧΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ)  να συνοδεύεται από  την Πράξη  συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – ΝΟΜΙΜΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗμε γνήσιο υπογραφής.

Το προαναφερθέν έντυπο  μπορείτε να το κατεβάσετε από το πεδίο ΕΝΤΥΠΑ. Εναλλακτικά μπορείτε να το κατεβάσετε από το ακόλουθο link:http://www.epsmes.gr/static/files/praxi%20sinenesis.doc